В своята същност системите за контрол на достъпа са централизирано управление, което предоставя достъп до различни помещения или обекти, които са разположени на мястото, което ще бъде охранявано. Те може да са най-различни – входове на жилищни кооперации, складове, магазини, предприятия, асансьори и мн. др.

Достъп се осигурява само на оторизираните за тази цел лица, разполагащи с чип карта, която съдържа уникална информация, която не може да бъде копирана. В момента на използването ѝ устройството за разчитане я сравнява с наличната – тази, която е в чипа. Съществуват различни видове системи за достъп според режима на пропускане – това може да са всички служители (или съответно живущи във входа на блока), на точно определени предварително, само на някои избрани (например на ръководството на предприятието) и др. Контролът на достъпа е полезен, защото чрез чекирането на входа, това носи информация за това кога, кой идва и влиза в сградата – кога идва на работа, кога излиза и т.н.

Безконтактните чип карти – какво представляват?

Това са електронни ключове, които работят на определена честота и са изключително надеждни и защитени против копиране – системата притежава хиляди уникални комбинации. При кражба или загубване е достатъчно електронният ключ да се изтрие от системата – така тя ще „забрави” за него и той ще бъде неизползваем занапред. Ако се налага да давате такива ключове на непознати, гости, случайни хора (това зависи от режима на пропускането им), тогава например iButton е идеалното решение. Това е криптиран ключ, за който системата постоянно генерира нов код, което няма как да бъде прочетено и дублирано по какъвто и да е начин. Tози метод ви осигурява голяма сигурност, тъй като ключовете активират контролера след физически контакт и така се елиминира възможността да бъдат клонирани без вашето знание и съгласие. Устройството се инсталира така, че отвън да има осигурен достъп единствено до гнездото за контакт на електронния ключ.

Видове чипове за достъп в ключарския ни център

В ключарското ни ателие в Дървеница (бул. Кл. Охридски 25) с три основни вида чипове (карти за достъп). Винаги може да ни потърсите на тел. 0894 62 00 02, за да уточним точно кой вид от тях ви е необходим, в зависимост от конкретния случай.

rfig tag

Безконтактен чип RFIG Tag.

Този безконтактен чип от вида RFIG Tag е изключително здрав и надежден, гарантира висока сигурност и дългогодишно използване. Предназначен е за поставяне върху ключодържател, която го прави изключително удобен за всекидневно ползване. Предназначен е за използване при безконтактни системи – информацията се прочита като доближите чипа до четеца, разположен до вратата. Удобен е да се ползва за външни врати, до които достъп имат много хора – за жилищни входове, магазини, офиси. При своята работа вграденият в електронната карта четец не ползва никаква енергия, което ви гарантира, че ще работи много дълго време на авариен режим (например при спиране на тока). Безконтактният чип действа на 125 kHz ASK (амплитудна модулация) и е съвместим с всички системи за контрол на достъпа, който ползват същата честота. Този безконтактен чип може да бъде програмиран да отключва повече от една заключващи системи.

contactless card

Безконтактна чип карта.

Тази безконтактна чип карта е надеждна и ви гарантира висока сигурност и дългогодишно използване. Удобна е за всекидневно ползване при тези контактни системи, където достъпът трябва да е регулиран и често поименен – за предприятия, офиси, бизнес центрове и др. Предназначена е за използване при безконтактни системи – информацията се прочита като доближите чип картата до четеца, разположен до вратата. Тази безконтактна чип карта е съвместима с всички системи за контрол на достъп с ASK модулация и функционира на 125 kHz. Материалът е PVC, а дебелината 70 мм.

ibutton

Контактен чип iButton.

Този контактен чип от вида iButton е здрав и надежден, гарантира ви висока сигурност и дългогодишно използване. Предназначен е за поставяне върху ключодържател, която го прави изключително удобен за всекидневно ползване. Предназначен е за използване при контактни системи – информацията се прочита като допрете чипа плътно до четеца, разположен до вратата. Изключително удобен е за външни врати, до които достъп имат много хора – за жилищни входове, магазини, офиси. При своята работа вграденият в електронната карта четец не ползва никаква енергия, което ви гарантира, че ще работи дълго време на авариен режим (например при спиране на тока). Този контактен чип е с 64 битов код, системата генерира постоянно нов код, като това е гаранция, че той няма как да бъде прочетен и дублиран. Предимството на контактните чипове е, че са по-устойчиви на неблагоприятни атмосферни влияния. Този чип може да бъде програмирана да отключва повече от една заключващи системи.

Важно е да сте информирани, че тези чипове трябва да бъдат кодирани, за да влязат в употреба. За тази операция се изисква специален софтуер и познания, каквито нашите майстори в ключарския ни център в Дървеница имат.  Потърсете ни, за да уточним точно от кой вид чип за достъп имате нужда и каква е вашата система за контрол на достъпа. За по-големи количества предлагаме отстъпки.