До скоро не беше необходимо ключарите да разбират кой знае колко от електричество и електронни устройства за контрол на достъпа. Повечето ключари извършваха само техническата работа, смяна на ключалки на врати, автомобили и сейфове, като оставяха работа с електрониката на електротехниците и специалистите в тази област.

С появата на електромагнитни ключалки, електрически устройства, електронни системи за достъп, алармени системи и системи за наблюдение, съвременните ключари, трябваше да се специализират в обслужването и инсталацията на тези продукти.

Основните неща, които трябваше да научат, за да инсталират тези продукти са : как да ги включат в електрическата мрежа, основните принципи на електричеството и разбира се как да се работи безопасно с него.

Както добре знаете, има два вида електрически ток, АС и DC. AC означава променлив, а DC постоянен ток. Полярността също е от значение и зависи от положителния и отрицателния край на енергийния източник.

Когато работите с електричество трябва добре да знаете какво правите. Преди да започнете работа, трябва да сте сигурни, че е безопасно и няма вероятност да Ви удари ток. За тази цел електричеството трябва да се контролира.

Това става по два начина, единия е чрез използване на различни компоненти във веригата, а другия чрез ограничаване на неговата сила и ръководене на потока електричество. Големината на тока се контролира, защото ако тя е много голяма може да повреди устройството, а ако е малка няма да може да го захрани.

Съпротивлението се противопоставя на потока от електричество. Гумата и пластмасата имат голямо съпротивление и се използват за изолиране на кабели.

Всеки компонент на електрическата верига има точно предназначение. Такива елементи са трансформатори, кондензатори и резистори.

Трансформаторите служат за преобразуване на електрическата енергия. Благодарение на тях, устройството може да се захранва от различни електрически вериги.

Резисторите са елементи на електрическата верига, които намалят големината на тока, който тече към другите компоненти. По този начин те ги предпазват от изгаряне.

Кондензаторите се правят от две стъклени пластини, разделени от изолация и предназначението им е да складират електрическа енергия. Правят се кондензатори с променлив и постоянен капацитет.

Всеки ключар трябва да е добре запознат с електричеството, за да може да работи безопасно с различните електронни заключващи устройства